Realitný trh sa oživuje

Zdá sa, že po dlhom období sa realitný trh v oblasti predaja bytov pomaly začína oživovať. Je to spôsobené okrem iného dlhodobejšie stagnujúcou situáciou v oblasti cien, keď potenciálni kupujúci už neočakávajú pokles cien, rovnako tak dlhodobou potrebou získania vlastného bývania. Preferované sú najmä menšie, rep. stredne veľké byty. V oblasti rodinných domov je situácia viac individuálna. Zvýšený dopyt vždy rozhýbe celý realitný trh, teda aj stranu predávajúcich, keďže mnohí čakali s predajom, no vnímajú určitú stabilitu cien a trhu, a nechcú, prípadne nemôžu viac čakať. Rovnako vnímajú, že v horizonte mesiacov, možno aj rokov pravdepodobne nedôjde k výraznejšiemu vzostupu cien nehnuteľností, a teda ani veľmi niet na čo čakať. Aj keď realitný trh vie byť dynamickejší a prekvapivejší ako by ktokoľvek predpokladal. No pravdou asi zostáva, že ťahavo doznievajúca globálna hospodárska kríza veľké výkyvy nepripustí. V každom prípade správy o oživení realitného trhu sú pozitívnymi správami, už aj preto, že realitný trh nikdy nereaguje len tak sám od seba, ale je lakmusovým papierikom globálnej ekonomickej situácie. Ide preto o dobré správy pre celú spoločnosť.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Situácia na trhu s nehnuteľnosťami

Osobne sa domnievam, že najväčší boom v realitách boli roky 1996, 1997 a 1998. Vtedy sa nehnuteľnosti predávali ako „maslo“, dopyt a ponuka boli v rovnováhe, ceny boli akurátne. Brzdou v predaji a kúpe nehnuteľností bol zákon, ktorý prikazoval dane nielen z predaja, ale aj dedičstva nehnuteľnstí. Dňa 1.1.2004 nadobudol účinnosť zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností (ďalej „zákon“), ktorý v § 19 zrušil daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností v zmysle zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Majitelia začali voľne dýchať“, realitné kancelárie tiež. Cyklicky sa opakovala scéna striedania ponuky a dopytu, raz prevažovalo jedno, raz druhé, čo je klasicky príklad obchodu s realitami. Ale beda, ceny nehnuteľností pri striedaní väčšieho dopytu stúpali prudko rok, čo rok do závratných výšok a bola to iba otázka času, kedy nastane morálna kríza nielen v realitách, ale v celej spoločnosti. V roku 2008-9 nastal zlom, kedy ponuka pomaly prevyšovala dopyt, nehnuteľnosti akoby „stáli“, ceny veľmi pomaly klesali. Nastal čas „stability“, ak sa to vôbec o nehnuteľnostiach dá povedať, kedy ceny nešli prudko dolu, ani hore, skôr pomaličky nadol. Domnievam sa, že podnikanie v oblasti realít je čím ďalej, tým ťažšie a náročnejšie, iste mi vtom dajú zapravdu aj kolegovia, ktorí sú na trhu rovnako dlho, ako ja, ale aj tí mladší. Jedna vec je prevratná oproti minulosti, a to, že máme vytvorené realitné portály, rokmi overené, ktoré prevzali na 90% inzerovanie v časopisoch a ponúkajú také obrovské možnosti propagácie, že sa právom domnievam, že časopisy pomaly zaniknú, alebo preberú iba úlohu informatívnu, ako sa zlepšiť vo svojej profesií, budú ponúkať právne poradenstvo a tiež reklamu niektorých veľkých realitných kancelárii, ktoré „na to majú“. Vznikajú stále nové portály ponúkajúce svoje služby a ja im držím päste, aby sa etablovali a boli úspešní, čo je v čase ešte pretrvávajúcej morálnej krízy dosť ťažká úloha.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prečo exkluzívnu zmluvu

Prečo exkluzívna zmluva?

Chcete nám zveriť nehnuteľnosť výhradne? Ak áno, pozorne čítajte!

Výhody:

 • môžete od nás očakávať 100% službu od A do Z,

 • zo skúsenosti vieme, že pre záujemcu je výhradná ponuka výborný signál, že pokiaľ nehnuteľnosť kúpi od RK, ktorá ma exkluzivitu, tak sa o priebeh kupujúcej nehnuteľnosti nemusí obávať a naopak, taká TK požíva dôveru nielen majiteľov, ale aj kupujúcich

 • vašu nehnuteľnosť budeme pravidelne inzerovať na osvedčených internetových portáloch, prípadne časopisoch, nehľadiac na to, čo to bude stáť,

 • oslovíme za vás všetkých našich spoľahlivých kolegov, čím vám šetríme čas a peniaze

 • nemusíte sa obávať o svoje peniaze, my vám ich zabezpečíme a my sa nemusíme obávať o našu odmenu po úspešnom ukončení prípadu,

 • vybavíme za Vás všetky základné doklady na katastri, (Územno-plánovaciu informáciu na obci), sprostredkujeme za Vás znalecký posudok, ak je potrebný na HÚ,

 • dôveryhodnosť ponuky iba cez jednu RK (v tomto prípade nás) s jedinou cenou je vysoká,

 • v sprostredkovateľskej zmluve sa zaväzujeme, čo všetko musíme pre úspešný predaj urobiť, budeme Vás pravidelne informovať o priebehu zákazky písomnou aj ústnou formou,

 • v prípade, ak nedodržíme hociktoré ustanovenie podľa sprostredkovateľskej zmluvy, môžete nás neodkladne vypovedať a to s okamžitou účinnosťou

Nevýhody:

 • pre vás žiadne,

 • pre nás veľká zodpovednosť, aby sme nezlyhali a boli úspešní,

 • v prípade, že nebudeme úspešní (z praxe – ak sa ukáže, že cena je neúmerná za nehnuteľnosť vzhľadom na jej úroveň a neochota majiteľa ísť s cenou nižšie), vynaložené náklady za prezentáciu ponuky sa nám nevrátia.

Nevýhradná ponuka?

Výhody:

 • pre nás, nemusíme draho inzerovať,

 • nemusíme prebrať veľkú zodpovednosť, nemusíme s k ničomu zaväzovať,

 • pre vás žiadne, čakáte, kým sa niektorá RK „trafí do terča“.

Nevýhody:

 • 100% služba pri výhradnej ponuke sa premení na toľko drobných, koľkým RK ste nehnuteľnosť ponúkli. Každý má nehnuteľnosť v ponuke a nikto zodpovednosť,

 • čas strávený ponúkaním viacerým RK,

 • na internete (a časopisoch ) je tá istá nehnuteľnosť popísaná rôzne viacerými RK a často v rôznych cenách, čo budí nedôveru záujemcov

 • od RK, ktorú nepoznáte, nemôžete očakávať odpočet toho, čo pre vás urobili

A nakoniec:

nehnuteľnosti to nie sú objekty na predaj, prenájom a kúpu. Nehnuteľnosti, to ste predovšetkým Vy, čo v nich žijete a ich vlastníte. A my vás máme radi, preto vám chceme pomôcť a vy pomôžete nám. Je to dokonalá symbióza. To je naša filozofia a vy ju teraz poznáte.

Posted in Uncategorized | Leave a comment