O nás

Realitná kancelária Peter Timko – ATLANTIS REAL, vznikla 7.10.1998

Už dlhé roky poskytuje spokojným klientom tieto služby:

Predaj, kúpa, prenájom všetkých druhov nehnuteľností, poradenstvo v odbore realít, sprostredkujeme právne služby vklad do katastra nehnuteľností a na želanie klienta robíme aj iné potrebné služby.

Naše ciele

prispievať k rozvoju trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku

s dobrou komunikáciou na základe  odborných vedomostí pritiahnuť čo najviac klientov

poskytovať vždy a všade najlepšie služby pre zákazníka, ktorého priania sú najvyššou prioritou

nikdy nezneužiť dôveru zákazníka

naberať také objekty, ktoré sa dajú rýchlo a životaschopne zrealizovať na realitnom trhu

vytvoriť účinnú reklamu, ktorá osloví správnu cieľovú skupinu

riadiť sa etickým kódexom makléra nehnuteľností, ktorý je považovaný za nepísaný zákon firmy 

 

Kódex cti makléra nehnuteľností

1.      Všetky informácie musia byť podľa najlepšieho vedomia a svedomia  pravdivé.   

2.      Dodržuj všetky dohovory. Predovšetkým termíny a platby. 

3.    Všetky dohovory musia byť stanovené písomne. (Lebo čo je napísané, je aj dané). 

4.    Tvoja česť je dôležitejšia ako tvoja provízia. 

5.    Zaobchádzaj s ostatnými tak, ako by si chcel, aby ostatní zaobchádzali s tebou. 

6.    Nepodávaj žiadne dôverné informácie o spolupracovníkoch a zákazníkoch. 

7.    Odpovedaj neustále na otázky spolupracovníkov a zákazníkov uspokojivým spôsobom. 

8.    Nezamýšľaj sa obohatiť na úkor ostatných. 

9.    Podporuj firmu a svojich kolegov. 

10.  Nikdy nehovor zle o tretej osobe, predovšetkým o spolupracovníkoch a zákazníkoch. Nepripusť, aby
tretia osoba hovorila zle o spolupracovníkoch a zákazníkoch. 

11.  Buď dôveryhodný. 

12.  Potvrdzuj dobrú prácu. 

13.  Buď odborníkom. 

14.  Buď usilovný a ďalej sa vzdelávaj. 

15.  Buď stále schopný dávať. (Kto nie je schopný dávať, nemôže na oplátku nič očakávať) . 

16.  Nerob nikdy ústupky, ktoré by narušili tvoju realitu 

17.  Buď pripravený rokovať s druhými len vtedy, ak sú ochotní urobiť si na to čas. 

Teraz už poznáte naše ciele, účely, princípy, projekty a na konci našej spoločnej cesty je ideálna scéna: 

DVAJA SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI U NOTÁRA