Realitný trh sa oživuje

Zdá sa, že po dlhom období sa realitný trh v oblasti predaja bytov pomaly začína oživovať. Je to spôsobené okrem iného dlhodobejšie stagnujúcou situáciou v oblasti cien, keď potenciálni kupujúci už neočakávajú pokles cien, rovnako tak dlhodobou potrebou získania vlastného bývania. Preferované sú najmä menšie, rep. stredne veľké byty. V oblasti rodinných domov je situácia viac individuálna. Zvýšený dopyt vždy rozhýbe celý realitný trh, teda aj stranu predávajúcich, keďže mnohí čakali s predajom, no vnímajú určitú stabilitu cien a trhu, a nechcú, prípadne nemôžu viac čakať. Rovnako vnímajú, že v horizonte mesiacov, možno aj rokov pravdepodobne nedôjde k výraznejšiemu vzostupu cien nehnuteľností, a teda ani veľmi niet na čo čakať. Aj keď realitný trh vie byť dynamickejší a prekvapivejší ako by ktokoľvek predpokladal. No pravdou asi zostáva, že ťahavo doznievajúca globálna hospodárska kríza veľké výkyvy nepripustí. V každom prípade správy o oživení realitného trhu sú pozitívnymi správami, už aj preto, že realitný trh nikdy nereaguje len tak sám od seba, ale je lakmusovým papierikom globálnej ekonomickej situácie. Ide preto o dobré správy pre celú spoločnosť.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.